Cepigène

محلول تخصصی تقویت کننده و ضد ریزش مو (آقایان) سپیژن

  • کمک به کاهش ریزش موی آندروژنیک با مهار آنزیم ۵- آلفاردوکتاز نوع ۱ و ۲ ، مسدود نمودن گیرنده های آندروژن ها در سطح فولیکول مو و تعدیل تستوسترون در سطح پوست سر
  • مناسب برای ضعف عمومی پوست سر و مو ها متعاقب شیمی درمانی، بیماری های سخت عمومی، استرس های محیطی و درونی
  • افزایش ضخامت و تقویت ریشه مو ها متعاقب شیمی درمانی، بیماری های سخت عمومی، استرس های محیطی و درونی
  • افزایش ضخامت و تقویت ریشه موها با بهبود متابولیسم وتحریک تکثیر کراتینوسیت های موجود در ریشه مو
  • تسریع رویش مجدد مو ها با تحریک بیان ژن مرتبط (پروتئین القا کننده فاز رشد مو) و بهبود خون رسانی به ریشه مو