جستجو کردن
Close this search box.

محلول ضد ریزش و تقویت کننده انواع مو سپیژن

 

  • حــاوی عصــاره کاج ســدروس آتلانتیــکا وعصــاره گزنــه بــا مکانیســم مهــار آنزیـم ۵_آلفاردوکتـاز، کنتـرل کننـده چربـی و کمـک بـه درمـان ریـزش مـو آندروژنیـک (هورمونـی)
  •  تکثیرسـلول هـای بنیـادی، بازسـازی کننـده و تحریـک کننـده رشـد مجـدد مو ها
  •  افزایــش گــردش خــون و اکســیژن رســانی بــه پیــاز مــو، تغذیــه کننــده فولیکــول هــای مــو و کمــک بــه تقویــت رشــد موهــا بــا داشــتن عصــاره آووکادو، رزمــاری، اســطوخودوس و آرنیــکا موثــردردرمــان ریــزش مــو غیرآندروژنیک(واکنشــی)
  • آنتـی باکتریـال، ضـد قـارچ و بهبـود دهنـده التهابـات پوسـتی بـا داشـتن عصـاره آلوئـه ورا، شـیرین بیـان وعصـاره بیزابولـول بابونـه

 

  • حــاوی عصــاره کاج ســدروس آتلانتیــکا وعصــاره گزنــه بــا مکانیســم مهــار آنزیـم ۵_آلفاردوکتـاز، کنتـرل کننـده چربـی و کمـک بـه درمـان ریـزش مـو آندروژنیـک (هورمونـی)
  •  تکثیرسـلول هـای بنیـادی، بازسـازی کننـده و تحریـک کننـده رشـد مجـدد مو ها
  •  افزایــش گــردش خــون و اکســیژن رســانی بــه پیــاز مــو، تغذیــه کننــده فولیکــول هــای مــو و کمــک بــه تقویــت رشــد موهــا بــا داشــتن عصــاره آووکادو، رزمــاری، اســطوخودوس و آرنیــکا موثــردردرمــان ریــزش مــو غیرآندروژنیک(واکنشــی)
  • آنتـی باکتریـال، ضـد قـارچ و بهبـود دهنـده التهابـات پوسـتی بـا داشـتن عصـاره آلوئـه ورا، شـیرین بیـان وعصـاره بیزابولـول بابونـه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “محلول ضد ریزش و تقویت کننده انواع مو سپیژن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *